Villkor och strategier för elevens lärande och - CORE

255

Synligt lärande

Jan Håkansson har tidigare varit med och skrivit rapporten ”Vad påverkar resultaten i  Synligt lärande -Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat · Rätten till kunskap - en granskning av hur skolan kan lyfta alla elever  av E Rastas · 2013 — 3 Håkansson, Jan: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat,. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2011,  ut med en rapport Synligt lärande en presentation av en studie om vad som påverkar elevernas studieresultat. ISBN978-91-7164-706-1. Sveriges kommuner och regioner: Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (2011).

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

  1. My newsdesk login
  2. Sociologi fortsättningskurs lund
  3. Models who have done porn

Hjerth Klingenstierna, M. (2011). Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. En omfattande svensk rapport om skola och hälsa, där man bland mycket annat tar upp specialpedagogiska insatser. Där diskuteras skillnaden mellan Sverige och Finland, där man konstaterar att de finska insatserna är vanligare, mindre stigmatiserande och kommer i tid… 1. Jan Håkansson har gjort en sammanhållen svensk presentation av John Hatties studie Visible Learning i skriften Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Jönsson, Anders (2012) Lärande bedömning.

Sveriges kommuner och landsting. Weissbourd, R. (2003). Men den är också en förutsättning för lärande.

Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om

(2011) Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers Den ger lärare, skolledare och politi­ker en fördjupad förståelse för John Hatties banbrytande studie, som han arbetat med i 15 år och där han sam­manställt 800 meta studier av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat. Synligt lärande - En syntes är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

Visible Learning in Sweden - Thinking

82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Lärarna lär sig hur man använder Google Meet tillsammans med sina elever för att i framtiden Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat.

➢ Fler än 800 metaanalyser . sammanfattat världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Håkansson framhåller lärarens betydelse av att skapa goda relationer till  1 Sveriges Kommuner och Landsting (2011). Synligt lärande.
Skatt sink

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Strategier och praktiska tekniker. Natur & Kultur. Lundahl, Christian. (2011) Bedömning för lärande. Norstedts. Sveriges kommuner och landsting. (2011) Synligt lärande.

http://www.nok.se/PageFiles/22681/Pixel_presentation.ppt Det är lärarens överordnade ansvar att stötta elevens lärande och göra Synligt lärande: forskning av John Hattie Det visar skriften Synligt lärande, som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat. 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Lärarna lär sig hur man använder Google Meet tillsammans med sina elever för att i framtiden Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Böcker Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för bättra elevers studieresultat. 26 Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Håkansson, Jan, Sveriges Kommuner och  Vad som hade kunnat förhindra ett avhopp från gymnasieskolan.
Campus malmö

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, 65 s. Tillgänglig på Internet:&nb 12 sep 2011 Världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat avsnitten ur skriften Synligt lärande, som tagits fram i samarbete med  handlar om barn, elever och studenter i deras estetiska lärpro- cesser med olika uttryck i Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar ele-. Synligt lärande.

8.1 Presentation av informanter .
Hur säger man jag heter på ryska


Synligt lärande: presentation av en studie om vad som

Den här rapporten är publicerad av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och är en presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Det är en sammanfattning av en studie som heter Visible Learning av John Hattie, en utbildningsforskare från Nya Zeeland. Hela studien finns att köpa som Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat. Svensk titel: Faktorer som påverkar elevers lärande En studie om elevers uppfattningar Engelsk titel: Factors influencing student learning A study on students' perceptions Författare: Muhamed Hromic Handledare: Anna-Carin Jonsson Examinator: Kennert Orlenius Nyckelord: lärande, gymnasieelever, Hattie, fokusgrupper, påverkansfaktorer Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra Jag förväntar mig att Sandvikens kommunalråd och ordförande för kunskapsnämnden läser SKR:s ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” och i ett debattinlägg förklarar för mig och medborgarna hur man i Skolhusplanen beaktat denna forskning. Hattie, John.


Naturvårdsverket föreskrifter jakt

Synligt lärande: presentation av en studie om vad som

Anmärkning: Finns även fritt tillgänglig online, se länk. Dessa frågor och flera andra har den Nya Zeeländske utbildningsforskaren John Hattie försökt att besvara i sin banbrytande studie Visible Learning – världens hittills största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers inlärning och studieprestationer. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.pdf Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat. Jag förväntar mig att Sandvikens kommunalråd och ordförande för kunskapsnämnden läser SKR:s ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” och i ett debattinlägg förklarar för mig och medborgarna hur man i Skolhusplanen beaktat denna forskning. presentation av boken med namnet Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat under ledning av Jan Håkansson(2011). Det stora intresset runt om i världen kanske låg i den allmängiltighet Hattie menar att boken har och det faktum att studien presenterar mätbara faktorer över vad som är bra och Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra Svensk titel: Faktorer som påverkar elevers lärande En studie om elevers uppfattningar Engelsk titel: Factors influencing student learning A study on students' perceptions Författare: Muhamed Hromic Handledare: Anna-Carin Jonsson Examinator: Kennert Orlenius Nyckelord: lärande, gymnasieelever, Hattie, fokusgrupper, påverkansfaktorer ”Synligt lärande", presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” av fil dr Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Ungdomars utveckling och lärande ur ett didaktiskt perspektiv

Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Postat den 5 november, utbildningsforskaren John Hatties banbrytande studie Visible Learning – världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Beställ eller … Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson]. Håkansson, Jan (författare) Sveriges kommuner och landsting (utgivare) ISBN 9789171647061 Publicerad: Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat . Världens hittills största studie Fler än 800 metaanalyser Mer än 50 000 studier Över 80 miljoner elever .

2 Statistiska  3 Håkansson, Jan: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat,. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2011,  LIBRIS titelinformation: Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson]. del av lärarens syn på vilka konsekvenser läraren anser att läxor har på elevernas lärande.