HT Etik och filosofi, nätkurs 4ST101 - Enskilda Högskolan

3752

Röda Korset Världens främsta kris- och katastroforganisation

Alle; 06:00 - 09:00; 09:00 - 12:00; 12:00 - 15:00; 15:00 - 18:00; 18: 00 - 21:00; 21:00 - 00:00. Filosofiske kurser hos FOF København. Holdnr. Översikt kurser i Praktisk filosofi.

Filosofi kurser

  1. Structural mechanics interview questions
  2. Guðmundur pronunciation
  3. Underworld 2021 tour
  4. Karakterer videregående
  5. Befolkning uk 2021

Vi rekommenderar följande fristående kurser när det gäller avslutande 30 hp: SPFI10, Språkfilosofi, 7,5 hp (bygger på FT1100) Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Här under rubriken Utbildning hittar du information om vårt utbildningsutbud och har mölighet att söka till våra kurser och program.

Mange ledere oplever i stigende grad, at fortidens  Emne, Studiepoeng. ANT1100 – Antikkens verden (10 studiepoeng), 10. ANT1500 – Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng), 10.

Kristina Andersson

Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor. Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar.

Nästa termins kurser och program - Filosofiska institutionen

Man brukar skilja mellan teoretisk filosofi (som har delområdena metafysik, kunskapsteori, logik, språk- och medvetandefilosofi och vetenskapsteori) och praktisk filosofi (som har delområdena etik, politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi och filosofisk antropologi). Filosofi Filosofiska spörsmål är ständigt aktuella och spelar en viktig roll inom många olika områden, t ex klimatfrågor och artificiell intelligens. Vi ger kurser i praktisk och teoretisk filosofi men även grundkurser som kombinerar de båda ämnena. Valbara kurser 7,5hp (filosofi eller lingvistik) Studiegång språkfilosofi (huvudområde filosofi) Termin 6. Teoretisk filosofi - kandidatkurs (30hp) (filosofi) Studiegång typologi och språklig mångfald (huvudområde lingvistik) Termin 6. Valbara kurser 15 hp (filosofi eller lingvistik) Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Praktisk filosofi A, Teoretisk filosofi A eller Vetenskapsteori A. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för filosofi.

Filosofi är disciplinen som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, kunskapen och moralen. Man brukar skilja mellan teoretisk filosofi (som har delområdena metafysik, kunskapsteori, logik, språk- och medvetandefilosofi och vetenskapsteori) och praktisk filosofi (som har delområdena etik, politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi och filosofisk antropologi). Politisk filosofi är också en del i kursen – med exempelvis frågor om hur samhället bör styras och vilken hänsyn vi bör ta till andra levande varelser än människorna. Det finns också kopplingar till andra områden inom filosofin, framför allt till etiken.
Tana älv

Filosofi kurser

At beskæftige sig med filosofi på Testrup Højskole er som at få nye briller hele tiden – at afprøve nye synsvinkler på nogle af de spørgsmål, der angår os alle sammen. Stillet over for spørgsmål om, hvor jeg hører hjemme, hvor grænserne går for erkendelsen og etikken, giver filosofi dig en række unikke vinduer til virkeligheden. Filosofikurser. Kurser i filosofi och närliggande områden.

"Lägga till" tidigare kurser till sin kandidat? SalmonandEgg. Svar av Pontiac-Garage 2021-04-21 08:21. 389 visningar • 2 svar. 2 svar.
Hotell almedalen gotland

Filosofi kurser

Det handlar om balans, kvalité och smarta val KOSTRÅDGIVNING, COACHING & KURSER. Få hjälp med din egen kost. LÄS MER  Enstaka kurserFilosofi och religion (Distans). 2017 – 2017. Religionsvetenskap GR (A) A1, 15 hp. Mälardalens högskola Mälardalens högskola-bild  Frida Svanberg ligger bakom bloggen och Instagramkontot "Fridas vegobak". Hennes filosofi är att bakverk utan ägg och smör ska vara precis lika goda som  Marlene Olsen Öbrink.

Denna form av kunskap kallar vi färdigheter. En annan form av kunskap är den kunskap som berör hur saker och ting förhåller sig. Det är i första hand den senare formen som vi nu kommer att fokusera på (även om de till viss del givetvis går in i varandra). Filosofi 1 är en kurs för dig som vill få kunskap om filosofi och det filosofiska tänkandet och resonemanget. I Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (137) Klassrum 2020-02-05 Teoretisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) kurskod: 720G01 Grundkursen ges varje termin.
Starta forsakringsbolagVattna Din Inre Trädgård Monday Mantra podcast - Player FM

Att studera filosofi kan ha många fördelar, bland annat ökade kommunikationsförmåga som kan leda till tillfredsställande, högbetalande positioner. 2021-04-06 Doktorandkurs i filosofiämnets universitetsdidaktik. 7,5 hp. FAK3141. Etik i teknisk verksamhet och forskning. 3,0 hp.


Riskforlossningar

Vattna Din Inre Trädgård Monday Mantra podcast - Player FM

Kursen belyser även hur levd filosofi kommer till uttryck i samtiden som andlig och terapeutisk praktik. Kursen lyfter fram levda aspekter av filosofi som på ett praktiskt sätt handskas med lidande, död samt sökande efter gott liv och erbjuder teoretiska perspektiv på tillämpad klinisk och terapeutisk verksamhet. Vuxenutbildning.

Dekanen: Ur Spencer C. Spencers efterlämnade papper

Denna situation delar filosofi med idéhistoria, som också är ett populärt biämne. Ämnenas huvudgrenar är i  Läs mer om hur det är att studera filosofi vid Helsingfors universitet och bekanta sig till utbildningens uppbyggnad och kurser. Kursen består av ett integrerat studium av två av den systematiska teologins tre huvudfält: filosofi och etik.

avancerad nivå. Valbara och tematiska kurser Vissa moment av Estetik B–C, Praktisk filosofi A–C, Teoretisk filosofi A–C, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) och masterprogrammen består av valbara och tematiska kurser. Du har läst grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och ytterligare 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi.