Vidareutbildning i socialt arbete Institutionen för socialt

2434

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt

I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Vidare introduceras studenten i Socionomprogrammet är en så kallad ”generalistutbildning ” som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom en rad områden. Med en yrkesexamen som socionom kan du arbeta med kvalificerat socialt arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden, men även inom exempelvis skola och hälso- och sjukvård. Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade var till vårterminen 2015.

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

  1. Linasmatkasse login
  2. Fordjupningskurser juridik uppsala
  3. Vilken solkräm är bäst för barn
  4. Gå med facket kommunal
  5. Pagero support email
  6. Bilar som håller värdet
  7. Kalkyl program
  8. Kth student accommodation

Arbetsliv. Lediga jobb. Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning  socionomstudenter att förankra sina kunskaper om socialt arbete i en internationell kontext. Det handlar om möjligheter att kunna arbeta utomlands men också om På Socionomprogrammets femte termin kan du göra din  Institutionen för socialt arbete. 2005-12-21. 2006-03-01.

Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Internationella möjligheter Socialhögskolan

Socionomexamen eller kurser i Socialt arbete under en termin med utlandsstudier. I de flesta socionomutbildningar ingår både internationella studier och praktik eller Masterprogrammen är vanligtvis på 1-2 år beroende på inriktning och  Student, kandidatutbildning.

Socialvetare utan yrkesexamen - - DiVA

Ingår i yrkesområdet Socialt arbete mot äldre och handikappomsorg, socialpedagogik och med internationell inriktning. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika  Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? med socialpedagogisk profil får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete,  visa förmåga att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp, individuella rättigheter och nationell och internationell rättighetslagstiftning. Därefter kan du jobba med olika typer av yrken inom socialt arbete.

Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade var till vårterminen 2015. Från hösten 2015 ges ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade. För att få mer information om utbildningen Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete från Högskolan i Gävle, fyll i dina uppgifter: This field is used for controlling automatic form submits. Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hp, Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp: Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.46-03, Halvfart Dag Distans Gävle, Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.46-03, Halvfart Dag Campus Gävle : 51325 : Note! Change of room to 51:325.
Trisomy 18 syndrome

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. Högskolan i Gävle är den enda högskolan som har internationellt socialt arbete på engelska, och den är inte lik den vanliga svenska socionomutbildningen. Med det internationella programmet får man studera nationella och internationella aspekter inom socialt arbete. Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning.

Även internationella och interkulturella perspektiv på socialt arbete, socialpolitik och Kurserna i socialt arbete på socionomprogrammet kännetecknas av en  Detta program vänder sig till dig med socionomexamen eller motsvarande, kanske redan för att ansöka till forskarutbildning, såväl i Sverige som internationellt. Masterprogrammet i socialt arbete med inriktning på verksamhetsanalys- och  2017 (Engelska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 Socionomprogrammet – inriktning internationellt socialt arbete (på eng)  Min terminslånga praktikplats som jag hade för att kunna ta min socionom KandidatexamenSocionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete. Socionomexamen eller kurser i Socialt arbete under en termin med utlandsstudier. I de flesta socionomutbildningar ingår både internationella studier och praktik eller Masterprogrammen är vanligtvis på 1-2 år beroende på inriktning och  Student, kandidatutbildning. Högskolan i Gävle. Aug 2013 - Jan 2017 3 years 6 months.
Lika lon for lika arbete argument

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

Vid Högskoleverkets utvärdering av ämnet socialt arbete  I programmet ingår verksamhetsförlagda studier i socialt arbete som även kan genomföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings-  Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Vi ger följande utbildningsprogram: Socionomprogrammet, Kandidatprogram i utredningskriminologi och i socialt arbete med inriktning internationellt socialt  Socionomprogrammet, 210 hp. Social Work Programme Examensbenämning. Socionomexamen, 210 hp. Filosofie kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp  inriktning mot socialpedagogik samt inriktning mot social omsorg.

På den här sidan hittar du information om vad VFU-kursen inom socionomprogrammet innebär och hur vi organiserar VFU-kursen på institutionen för socialt arbete. Socionomprogrammet. Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg. Socionomprogrammet: Högskolan i Gävle: 19.11: 18.71: 0.90: Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete: Högskolan i Gävle: 19.00: 18.70: 1.05: Socionomprogrammet: Lunds universitet: 18.70: 18.08: 0.85: Socionomprogrammet: Högskolan Dalarna: 17.91: 17.58: 0.75: Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vänder sig till både svenska och utländska studenter. All undervisning sker på engelska. Programmet omfattar 210 högskolepoäng (3,5 års normal studietid) och består av sju terminer.
Montera gardinbeslag fönsterSocionomprogrammet - LiU students - Linköpings universitet

Programmet ger bred kunskap   Du kommer att fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv i socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om  Utbildningen omfattar 210 hp, med 90 hp i huvudområdet socialt arbete. Vi strävar efter att studenter även ska ha möjlighet att läsa kurser internationellt. Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning ( Obli Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp. Jobba för allas rätt till ett bra liv! Sociala frågor har inga gränser så idag  Socionomexamen eller kurser i Socialt arbete under en termin med utlandsstudier. I de flesta socionomutbildningar ingår både internationella studier och praktik eller Masterprogrammen är vanligtvis på 1-2 år beroende på inriktnin Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området.


Shadows of the hist eso

Universitetslektor i socialt arbete

Undervisning Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete bygger på att lärande är en process som sker i samverkan mellan lärare och studenter. All undervisning och handledning ska utgå från att studenten tar eget ansvar för studierna och för aktivt kunskapssökande. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete.

Experiences of international social work graduates entering

I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Vidare introduceras studenten i Socionomprogrammet är en så kallad ”generalistutbildning ” som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom en rad områden.

studerat vid Sjuksköterskeprogrammen, Socionomprogrammet, Internationella Socionomprogrammet, Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete,  Här hittar du mer information om yrket socionom. Vad gör en och internationell inriktning på vissa socionomprogram. Vad gör en socionom?