Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Smakprov

7284

Centralrådet kritiskt till utredning om konfessionella inslag i

Foto: Marko Säävälä/TT. Konfessionella skolor | Publicerad: 8 Januari 2020, 14:44 1. Första delen av regeringens utredning om konfessionella friskolor är att välkomna. Andra delen  I dag, onsdagen den 8 januari, presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med  303), införande av anmälningsskyldighet för skolor med konfessionell inriktning Utredningen föreslår en snäv definition av vad som ska anses utgöra ett  av M Widenfors — fristående skolor och när det gäller konfessionella (t.ex.

Konfessionella skolor utredning

  1. Scada ingenjör
  2. Helpdesk login icici
  3. Lundin goteborg

Utredaren lyfter konventionshinder för etableringsstopp av konfessionella skolor. Idag presenterade utredare Lars Arrhenius sitt förslag på förändringar av regelverket för konfessionella skolor, de skolor som ofta lite slarvigt kallas för religiösa. Från början handlade utredningen om en kartläggning och ev skärpta krav. Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter.

Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn kommenterar – Nej, inte på något sätt. Det var väldigt väntade svar.

Etableringsstopp för religiösa friskolor snabbutreds igen

Enligt utredningen finns minst 242 sådana, motsvarande drygt 10 procent av alla fristående förskolor. – Utredningen föreslår stopp för nyetablering av konfessionella friskolor. Detta är samtidigt något som utredaren ser uppenbara svårigheter med.

Nej till nya religiösa friskolor – Om det går - Dagens Arena

Foto: Regeringen.se. Därför vill utredaren utvidga  303), införande av anmälningsskyldighet för skolor med konfessionell inriktning Utredningen föreslår en snäv definition av vad som ska anses utgöra ett  Precis som utredningen konstaterar finns inget hinder för barn och elever inom en verksamhet med icke-konfessionell inriktning att utöva sin individuella  friskolor med konfessionell inriktning och snart presenteras en utredning om hur det ska gå till. I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört  12 mar 2020 skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Utredningen föreslår att gränsdragningen mellan begreppen utbildning och  14 jan 2020 Utredningen föreslår dessutom införandet av ett demokrativillkor, som ska omfatta alla friskolehuvudmän, inte bara de med konfessionell  8 jan 2020 Onsdag den 8 januari, överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell  Nyligen kom den statliga utredningen om etableringsstopp för konfessionella friskolor. Vilka skäl har regeringen gett för varför man vill stoppa fristående skolor   Skolan, en konfessionell friskola med muslimsk inriktning, hade tidigare uppdelad undervisning i idrott, ”Utredning pekar inte mot stopp för religiösa skolor”. 9 nov 2020 Någon tidsplan anges inte i januariavtalet, men den utredning som tillsattes föreslog att skolor som vill ha konfessionell inriktning ska anmäla  14 jan 2020 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet fick i uppdrag av För befintliga konfessionella skolor uppstår också problemet att de  Vi vill se ett totalstopp för nya fristående skolor med konfessionell inriktning.

Förra veckan kom den utredning som regeringen tillsatte 2018 syfte att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. I samband med januariavtalets punkt kring etableringsstopp för konfessionella friskolor fick utredningen även ett tilläggsdirektiv med fokus på just detta. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 Regeringen beslutande under år 2018 om att en särskild utredning rörande konfessionella inslag i skolväsendet skulle genomföras och redovisas i december år 2019. Syftet var att förtydliga centrala begrepp och vid behov ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800).
Deklaration privatperson datum

Konfessionella skolor utredning

Konfessionella skolor | Publicerad: 8 Januari 2020, 14:44 1. Första delen av regeringens utredning om konfessionella friskolor är att välkomna. Andra delen  I dag, onsdagen den 8 januari, presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med  303), införande av anmälningsskyldighet för skolor med konfessionell inriktning Utredningen föreslår en snäv definition av vad som ska anses utgöra ett  av M Widenfors — fristående skolor och när det gäller konfessionella (t.ex. muslimska, kristna, judiska etc.) så utgör ca. I en utredning från Skolverket (SOU 1997:810, 1997, s. Viktigt steg tas om införande av etableringsstopp för nya konfessionella skolor och anmälningsplikt från friskolor med konfessionell inriktning och snart presenteras en utredning om hur det ska gå till. I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört  skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen.

Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn kommenterar konfessionella skolor. Vår utgångspunkt är att skolan ska vara religiöst neutral. Vidare delar vi utbildningsförvaltningens synpunkter kring de svårigheter som en snäv definition av konfessionella inslag kan komma att leda till, både vad gäller ett försvagat Interpellation 2018/19:292 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. av Gudrun Brunegård (KD). till Utbildningsminister Anna Ekström (S) Den 8 mars 2018 tillsattes en utredning för att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningsdirektiven innehåller bland annat att ”analysera för- och nackd • kartlägga hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning följer regelverket.
Beredare elkraft jobb

Konfessionella skolor utredning

Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella … Utredningen har haft till uppdrag att utreda konfessionella inslag i skolor och tillsyn av dem.

Som experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 10 april 2018 departementssekreteraren Erik Adell Hellström, inledningsvis Kultur- Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) U2020/00060/S Skolinspektionen yttrar sig härmed över betänkandet av utredningen om konfession-ella inslag i skolväsendet. Skolinspektionen finner att flera av förslagen ger ett tydligare lagstöd vid tillstånds-prövning och tillsyn.
Hur lange foraldrapenning


Läs yttrandet, dnr 441/2020. En mer likvärdig skola

Låt oss stanna vid konfessionella friskolor. Förra veckan kom den utredning som regeringen tillsatte 2018 syfte att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. I samband med januariavtalets punkt kring etableringsstopp för konfessionella friskolor fick utredningen även ett tilläggsdirektiv med fokus på just detta. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.


Skatteverket blanketter företag

Friskolorna i samhället, SOU 2013:56

Därefter gäller – Konfessionella inslag hör inte hemma i skolväsendet. Socialdemokraterna vill inte ha en skola genomsyrad av religion, säger Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Skolavslutningar i kyrkan och luciafirande är dock saker som ska vara fortsatt välkomna. 8 jan 2020 Ett förtydligande i skollagen om att skolor kan ha skolavslutning i kyrka eller annan gudstjänstlokal, om bön och andra konfessionella inslag  Konfessionella skolor | Publicerad: 8 Januari 2020, 14:44 1. Första delen av regeringens utredning om konfessionella friskolor är att välkomna. Andra delen  8 jan 2020 Lars Arrhenius lämnar över sin utredning om konfessionella inslag i skolan till utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Marko Säävälä/TT.

Konfessionella friskolor – samhällsproblem eller mänsklig

Kontaktuppgifter Mer SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Utredningen ger sammanfattningsvis en bild på frågan om konfessionella friskolor som betydligt mer komplex än vad som ofta framgår av debatten. Det är välkommet att såväl positiva som negativa sidor lyfts och de förslag och betänkligheter som redovisas ger en utmärkt grund för att arbeta vidare med att stärka elevers rättigheter i svenska skolor. konfessionella fristående skolor .

Närvaron ska vara frivillig. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Anna Ekström tar emot utredning om konfessionella skolor Publicerad 07 januari 2020 I morgon, onsdag den 8 januari, överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.